النسخة الخاصة من موستانج للذكرى الـ 50

النسخة الخاصة من موستانج للذكرى الـ 50

2015 Ford Mustang 50 Year Limited Edition in Wimbledon White, exterior showing unique chrome trim in grille, side glass and taillamps.